Αuthors
Elder Gavriil Tsafos †
Last month
22/10/2021:
The bridge is burnt
Elder Gavriil Tsafos †
Previous month
12/9/2021:
It’s obliged
Elder Gavriil Tsafos †
Older articles
03/2/2020:
The times are thirsting…
Elder Gavriil Tsafos †
30/11/2018:
Hang on
Elder Gavriil Tsafos †
18/4/2018:
Very few
Elder Gavriil Tsafos †
24/1/2018:
We don’t have the right
Elder Gavriil Tsafos †
20/12/2017:
They fear responsibility
Elder Gavriil Tsafos †
16/11/2017:
They’re nothing
Elder Gavriil Tsafos †
18/10/2017:
It means this
Elder Gavriil Tsafos †
Short biography
Elder Gavriil Tsafos †