Αuthors
Elder Gavriil Tsafos †
Older articles
18/4/2022:
We’ve forgotten
Elder Gavriil Tsafos †
18/3/2022:
They can’t stand it
Elder Gavriil Tsafos †
11/2/2022:
They should be sure
Elder Gavriil Tsafos †
06/1/2022:
It’s impossible for them
Elder Gavriil Tsafos †
03/12/2021:
We should bomb them
Elder Gavriil Tsafos †
10/11/2021:
It’s selfish
Elder Gavriil Tsafos †
22/10/2021:
The bridge is burnt
Elder Gavriil Tsafos †
12/9/2021:
It’s obliged
Elder Gavriil Tsafos †
03/2/2020:
The times are thirsting…
Elder Gavriil Tsafos †
30/11/2018:
Hang on
Elder Gavriil Tsafos †
18/4/2018:
Very few
Elder Gavriil Tsafos †
24/1/2018:
We don’t have the right
Elder Gavriil Tsafos †
20/12/2017:
They fear responsibility
Elder Gavriil Tsafos †
16/11/2017:
They’re nothing
Elder Gavriil Tsafos †
18/10/2017:
It means this
Elder Gavriil Tsafos †
Short biography
Elder Gavriil Tsafos †