Αuthors
Metropolitan Dionysios of Servia and Kozani
Older articles
14/11/2020:
The Parable of the Good Samaritan (Luke 10, 25-37)
Metropolitan Dionysios of Servia and Kozani
11/8/2017:
10th Sunday of Matthew
Metropolitan Dionysios of Servia and Kozani
30/9/2016:
Saint Kyprianos the Anachorite (29 September)
Metropolitan Dionysios of Servia and Kozani
Short biography
Metropolitan Dionysios of Servia and Kozani