Αuthors
Elder Tadej Vitovničk
Older articles
24/1/2019:
We’re lucky
Elder Tadej Vitovničk
22/11/2018:
It’s a shame
Elder Tadej Vitovničk
06/10/2018:
The only architects
Elder Tadej Vitovničk
15/9/2018:
Rank weeds
Elder Tadej Vitovničk
11/6/2018:
We’d be able to hide
Elder Tadej Vitovničk
01/6/2018:
Victory is ours
Elder Tadej Vitovničk
19/5/2018:
We’re swallowed up
Elder Tadej Vitovničk
09/5/2018:
We should bow our head
Elder Tadej Vitovničk
13/4/2018:
It produces a lot of thorns
Elder Tadej Vitovničk
26/1/2018:
The atmosphere of Paradise
Elder Tadej Vitovničk
28/11/2017:
They feel alone
Elder Tadej Vitovničk
31/10/2017:
Without asking
Elder Tadej Vitovničk
02/10/2017:
We could hide
Elder Tadej Vitovničk
10/9/2017:
You’ll lose it
Elder Tadej Vitovničk
21/8/2017:
It’s of great significance
Elder Tadej Vitovničk
10/8/2017:
Victory’s ours
Elder Tadej Vitovničk
24/7/2017:
It’s tremendously important
Elder Tadej Vitovničk
14/7/2017:
We should bow our heads
Elder Tadej Vitovničk
16/6/2017:
We’re given many chances
Elder Tadej Vitovničk
20/5/2017:
Things will change for all of us
Elder Tadej Vitovničk
23/4/2017:
We want our own will to be done
Elder Tadej Vitovničk
21/3/2017:
We’re the great mystery
Elder Tadej Vitovničk
14/2/2017:
We have to answer
Elder Tadej Vitovničk
17/1/2017:
Like a broken mirror
Elder Tadej Vitovničk
04/1/2017:
Power of prayer
Elder Tadej Vitovničk
21/8/2016:
There’s not much
Elder Tadej Vitovničk
13/8/2016:
You won’t achieve a thing
Elder Tadej Vitovničk
Short biography
Elder Tadej Vitovničk