Αuthors
Saint Gregory of Nyssa
Last month
06/10/2022:
It can’t be otherwise
Saint Gregory of Nyssa
Older articles
13/6/2022:
Discourse on the Holy Spirit, that is, on Pentecost
Saint Gregory of Nyssa
09/7/2020:
Just the same
Saint Gregory of Nyssa
21/11/2019:
Praiseworthy and blameworthy
Saint Gregory of Nyssa
15/12/2017:
Whoever we are
Saint Gregory of Nyssa
07/9/2017:
Have Him within you
Saint Gregory of Nyssa
04/6/2017:
Whoever we are
Saint Gregory of Nyssa
06/11/2016:
Τhe Desire for Heaven – 2
Saint Gregory of Nyssa
03/11/2016:
Τhe Desire for Heaven - 1
Saint Gregory of Nyssa
17/10/2016:
The opposite happens
Saint Gregory of Nyssa
Short biography
Saint Gregory of Nyssa